Regulamin RODO

Regulamin RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto Wache Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, Baranowo, ul. Rolna 29a, 62- 081 Przeźmierowo.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:, e-mail: daneosobowe@www.autowache.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celach:
  – odpowiedzi na zapytanie złożone na stronie internetowej www.autowache.pl,
  – przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja bądź do momentu cofnięcia zgody.
 7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu przygotowania oferty dostosowanej do Państwa potrzeb.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.